Preloader image
82
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-82,theme-satellite,satellite-core-1.0.2,woocommerce-no-js,satellite-child-theme-ver-1.0.0,satellite-theme-ver-3.0.2,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,satellite7-child
Welkom bij MindShare...

Mensgericht

Volgt cultuur de structuur? Niet zomaar, denken wij. Wij transformeren met oog voor de menselijke maat en het motivationele proces. Dat is inspirerend en werkt verbindend. Het maakt medewerkers duurzaam inzetbaar én duurzaam productief.

Data gedreven

We leven in een ‘datacratie’. Data worden pas écht betekenisvol en krijgen grote voorspellende waarde als je WAAROM en WAT met elkaar verbindt.
Onze gedragsdata laten zien waarom mensen doen wat ze doen. Ze stellen je in staat om de juiste (verander)boodschap naar de juiste doelgroep te communiceren en om effectief te interveniëren.

Verrassend anders

Daar waar de wereld van rechts lijkt te komen, komen wij van links. Wij helpen je anders kijken naar hetzelfde. Dat is uitdagend en soms een beetje confronterend. De inzichten zijn echter verrassend helder en de opbrengsten zijn aangenaam groot.

Onze klanten over ons

testimonial_quote

Ongelooflijk hoeveel inzichten je boven water haalt met zo’n korte vragenlijst!

testimonial_quoteDe MindShare methodiek heeft het verloop binnen onze organisatie binnen een paar maanden gehalveerd; een unieke prestatie!
testimonial_quoteInspirerende sessie gehad met de heren van Mindshare! Echt een ‘eye-opener’ om te zien hoeveel acties er binnen mijn eigen invloedsfeer liggen. Ik kan niet wachten mijn inzichten in de praktijk te gaan brengen binnen mijn team.
 • Testimonials image
 • Testimonials image
 • Testimonials image
MindShare

We leven in een snel veranderende wereld; doen wat je deed is niet langer een garantie voor succes; meer van hetzelfde werkt niet meer.

Succesvolle organisaties zijn organisaties die duurzaam in balans zijn. Balans tussen weerbaarheid en wendbaarheid. Balans tussen presteren op korte termijn en het creëren van waarde op lange termijn. Balans tussen de inzetbaarheid van medewerkers en hun productiviteit.

– dat vraagt ander leiderschap
– dat vraagt koersvastheid
– dat vraagt anders kijken naar hetzelfde

MindShare is dé partner voor duurzame gedragsverandering en transformaties.
Onze gedragsdata bieden verrassende inzichten en concrete handvatten, waarmee bedrijven zelf kunnen sturen op markt-, cultuur- en organisatieontwikkeling.

Wij geloven dat een duurzame bedrijfscultuur de hefboom is naar trouwe klanten, gelukkige medewerkers én betere resultaten.


Spiegelen

Markten en klantbehoeften veranderen snel; doet u nog de goede dingen om concurrerend te blijven? En doet u die dingen goed?
Het periodiek reflecteren op de strategische koers en het houden van intervisie-sessies is gezond en verstandig om te doen.
Maar overzie je met elkaar wel alles? Hoe kijk je ‘voorbij’ je eigen en collectieve blinde vlekken? Hoe voorkom je tunnelvisie? Hoe ontwijk je je eigen ontologische valkuil? Soms helpt een frisse blik van buiten. Ons multi-disciplinaire en ervaren team van consultants laat u anders kijken naar hetzelfde. Plotseling ziet u wat u niet eerder zag. Dat is inspirerend, soms een beetje confronterend en verrassend effectief! Wij helpen u bij het formuleren van uw werkelijke hulp- of zijnsvraag, en desgewenst bij de beantwoording ervan, zodat u koersvast uw strategie tot uitvoering kunt brengen.

Onderzoeken

In verandertrajecten is het cruciaal om het juiste beeld te hebben van de bestaande situatie; dit is immers het vertrekpunt vanuit waar er veranderd gaat worden. Het inventariseren van de bestaande situatie is doorgaans een kostbaar, tijdrovend en subjectief proces met niet-gevalideerde vragenlijsten en suggestieve interviews, veelal niet organisatie-breed uitgevoerd. Kortom: de kwaliteit van de consultant en het beschikbare budget zijn erg bepalend voor het creëren van de juiste uitgangspunten om te starten met veranderen. MindShare pakt dat anders aan. Met onze online PRISMA onderzoek en aanpak krijgt u snel een diepgaand én objectief betrouwbaar beeld van de huidige situatie. Het resultaat: een aanzienlijk kortere inventarisatie-fase, zodat u sneller uw energie kunt richten op de gewenste verandering en beoogde resultaat.

Transformeren

Veranderingen zijn van alle tijd, maar 70% van alle transformaties mislukken, vanwege het niet-adresseren van de menselijke kant van veranderen. MindShare houdt in haar programma’s rekening met de organisatiecultuur en het motivationele proces bij medewerkers.
Ons PRISMA onderzoek en aanpak begint met het in kaart brengen van de veranderbereidheid in de organisatie. Vervolgens wordt op effectieve wijze de juiste veranderboodschap naar de juiste doelgroepen gecommuniceerd. Tijdens de feitelijke verandering wordt ‘integraal gemonitored’ op de harde en zachte kant van de transformatie, waardoor tijdig bijgestuurd kan worden. Het resultaat is een pijnloze en duurzame transformatie binnen tijd en budget.

Verbeteren

De behoeften van klanten veranderen steeds sneller. Om concurrerend te blijven is het belangrijk dat uw medewerkers duurzamer inzetbaar worden én op niveau blijven presteren. De grenzen van ‘meer met minder’ komen in zicht; louter sturen op ‘output’ zorgt voor uitputting, leidend tot verzuim en verloop van medewerkers. Toch is het onbenut potentieel bij medewerkers enorm en er is vaak maar weinig nodig om dit aan te wenden…als je weet hoe! MindShare zorgt met haar PRISMA onderzoek en aanpak voor inzage in dit onbenutte potentieel en laat zien hoe je dit ontsluit. Desgewenst helpen wij u bij een herontwerp van de ‘employee journey’ voor duurzame borging. Het resultaat is snel zichtbaar: gelukkige medewerkers, die minder vaak ‘ziek’ zijn, langer blijven en nog beter presteren.

Fuseren

Vaak wordt er gesproken over ‘synergievoordelen’ als belangrijke reden bij fusies en overnames; of over complementaire dienstverlening die elkaar versterkt om beter te concurreren, sneller te groeien of te internationaliseren. Veel fusies en overnames brengen echter niet het beoogde rendement of resultaat, doordat er voorbij wordt gegaan aan het menselijke aspect. We weten allemaal dat het niet vanzelfsprekend is dat culturen ‘samensmelten’ als bedrijven of bedrijfsonderdelen worden samengevoegd. Waarom wordt er dan in de ‘due dilligence’ bijna uitsluitend gekeken naar het economisch kapitaal: de cijfers in de boeken? En niet naar het sociale kapitaal: de mensen die het werk doen?
MindShare brengt met haar PRISMA onderzoek en aanpak, in de ‘pre-merger’ fase, dit sociaal kapitaal in beeld. Het geeft inzicht in de personele en organisatorische sterktes en zwaktes, zodat u weet wat u koopt en wat u te doen staat in een ‘post-merger’ traject. De resultaten zijn meervoudig: vooraf komt u tot betere afweging en prijsbepaling en u behaalt sneller het beoogde resultaat na overname of fusie.

PRISMA Cultuur & Klimaat

De huidige tijdsgeest van disruptie en steeds veranderende behoeften stelt hoge eisen aan de duurzaamheid, wendbaarheid en het besturingsklimaat van organisaties. Vormen uw organisatiecultuur en -klimaat een vruchtbare voedingsbodem of juist een punt van zorg voor uw strategie en uitgestippelde koers?

Het PRISMA Cultuur onderzoek biedt u aan de hand van zes ‘bekende’ kleuren en drie nieuwe kleuren een verfijnd inzicht in uw organisatiecultuur: waar ligt in termen van houding, gedrag en denken van medewerkers de focus, en waar niet? Doe we de juiste dingen en doen we de dingen juist?

U krijgt tevens inzicht op het ‘organisatiegevoel’ middels een tevredenheidsthermometer, de aspecten en oorzaken waar men energie van krijgt en waar energie weglekt, en informatie of medewerkers en teams in flow, stil verzet of weerstand zitten.

De inzichten uit het PRISMA Cultuur onderzoek helpen leidinggevenden om voorbeeldgedrag te vertonen en om de organisatorische randvoorwaarden te creëren voor succesvolle, (kosten)effectieve en pijnloze transformaties. Uiteraard biedt de onderzoeksrapportage praktische handvatten om, waar nodig, gericht bij te sturen en te interveniëren.

PRISMA Medewerkers

De ‘War on Talent’ is in volle gang op een steeds krapper worden de arbeidsmarkt. We moeten steeds langer doorwerken, ‘less is more’: de werkdruk neemt, de grenzen tussen werk en privé lijken steeds meer te vervagen. Er wordt van medewerkers verlangt dat ze duurzaam inzetbaar zijn en blijven. Terwijl de winstmarges als maar verder onder druk komen te staan.

Voor u als werkgever zijn het hoofdpijndossiers:

 • Hoe kunnen we ons onderscheiden van onze concurrenten, zodat gekwalificeerd personeel kiest voor ons als werkgever?
 • Hoe vitaal en gemotiveerd zijn onze medewerkers eigenlijk? En hoe maken/houden we ze vitaal en gemotiveerd?
 • Hoe ‘manage’ je de balans tussen productiviteit en ‘geluk en welzijn’ van medewerkers?

Het PRISMA Medewerkers onderzoek helpt u bestaande in-, door- en uitstroomprocessen te transformeren naar een ‘employee journey’, waarin het vinden van het juiste personeel (qua functionaris én qua mens), het vergroten van betrokkenheid, geïndividualiseerde ontwikkeling van kennis, kunde en zachte vaardigheden, en aansturing op maat voor optimale productiviteit, centraal staan.

Het PRISMA Medewerkers onderzoek geeft inzicht in de duurzame inzetbaarheid én duurzame productiviteit van uw medewerkers en laat zien waar er verbetering mogelijk is om de arbeidsproductiviteit, vitaliteit en motivatie van medewerkers in uw organisatie te vergroten, en daarmee verloop en verzuim van personeel drastisch terug te dingen.

Het onderzoek ontsluit tevens informatie voor kandidaten, recruiters, medewerkers, leidinggevenden en opleiders waarmee in elke fase van de ’employee journey’ effectief (bij)gestuurd en geïntervenieerd kan worden.

PRISMA Moreel Kompas

We leven in een tijd waarin het imago van sectoren en organisaties enorm actueel en kwetsbaar is geworden. Integriteit als één van de kernwaarden van een duurzame organisatiecultuur is onlosmakelijk verbonden met het gedrag van mensen in en rondom uw organisatie. Integriteit is meer dan voldoen aan wet- en regelgeving; het zijn ook de ongeschreven regels die een basis vormen voor het vertrouwen dat klanten, partners, leveranciers en andere stakeholders in u en uw organisatie hebben.

Integer gedrag is daarmee een belangrijke hefboom naar trouwe klanten, betere resultaten, gelukkige medewerkers en een duurzaam en betrouwbaar imago.

Het PRISMA Moreel Kompas zet de context voor een normenkader voor integriteit, maakt u bewust van mogelijke (toekomstige) integriteitsrisico’s in uw organisatie en faciliteert u om een waardevrije dialoog over integriteit te voeren in uw organisatie.

Vanuit deze bewustwording van de mogelijke risico’s en dialoog hierover met stakeholders in de organisatie, kunt u de ‘ethical journey’ voortzetten met de verankering van integer gedrag in uw organisatiecultuur door het werken met dilemma’s en het borgen van gedragsafspraken in Soft Controls.

Met het PRISMA Moreel Kompas meet u acht fundamentele integriteitsfactoren én het onderliggend gedrag, zodat u (proactief) op deze factoren kunt sturen en effectief kunt interveniëren. Dit stelt u in staat om integriteitsschendingen te voorkomen.

De data uit de meting voor het PRISMA Moreel Kompas kan desgewenst verwerkt worden tot rapportages ten behoeve van uw ‘Three lines of defence’.

PRISMA Service Excellence

24/7 een uitzonderlijke klantbeleving leveren is dé uitdaging waar elke organisatie voor staat.

Het via alle kanalen leveren van individuele en verrassende service, de emotionele klik met de klant en duurzame verbindingen met alle stakeholders wordt de nieuwe norm.

Om dit te kunnen, dienen alle doelgroepen in en rondom uw organisatie de ‘MindShift’ te maken van een basale naar een uitzonderlijke klantbeleving.

PRISMA Service Excellence geeft voor zowel de organisatie als geheel, als voor alle doelgroepen en/of locaties specifiek inzicht in de ‘MindSet’ ten aanzien van klantbeleving: waar is in de organisatie klantgericht werken al in het DNA verankerd, en waar dient de ‘MindShift’ nog gemaakt te worden?

Daarnaast biedt PRISMA Service Excellence leidinggevenden een verfijnd inzicht in welke structuurelementen en cultuurkenmerken volgens het Europese Service Excellence toetsingskader een uitzonderlijke klantbeleving bevorderen dan wel belemmeren.

Met de resultaten uit het PRISMA Service Excellence onderzoek kunt u via een betekenisgevend proces de organisatorische randvoorwaarden voor een klantgerichte organisatiecultuur creëren. Om dit vervolgens via inspirerend voorbeeldgedrag in teamverband te vertalen naar empowerde, zelfsturende en servicegerichte medewerkers.

PRISMA DubbelFIT

De ontwikkelingen in de arbeidsmarkt volgen elkaar in hoog tempo op. Verandering is de enige constante waarop we ons kunnen instellen. Zo veranderen de behoeften en eisen van opdrachtgevers en kandidaten voortdurend. Wij geloven dat iedereen recht heeft op een arbeidsplaats. Wij gaan daarom uit van het principe van ‘insluiten’ in plaats van ‘af-testen of funnelen’ van potentiele kandidaten.

PRISMA DubbelFIT kijkt naast functiegeschikheid op basis van competenties, ook naar ‘de mens achter de functionaris’ en het motivationele proces. MindShare gelooft dat een cultural fit bepalend is voor een succesvolle match: gedrag is cruciaal en is dé hefboom naar betere resultaten. Wij vinden dat hiervoor het huidige selectieproces geflexibiliseerd dient worden.

Wij zijn ervan overtuigd dat de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt vragen om een adaptieve selectietool. Met PRISMA DubbelFIT bieden we u een verrassend ander perspectief op werven. U vindt eenvoudig een balans tussen de wensen en behoeften van de kandidaat, de opdrachtgever en uw eigen organisatie door competentiegerichte selectie. U krijgt snel inzichtelijk in welke kennis en vaardigheden al op niveau zijn, en welke aandacht vragen. U krijgt verfijnd inzicht het reeds ontwikkelde werkgedrag en wat het ontwikkelpotentieel is. Tezamen met inzicht in een reeks aan motivationele factoren heeft u een integraal beeld van de kandidaat, en is een goede match maken eenvoudig.

PRISMA DubbelFIT maakt het selecteren van kandidaten flexibel en stelt u in staat steeds mee te bewegen met de marktontwikkelingen; ongeacht een krappe of een ruime arbeidsmarkt.

Onze dienstverlening aan organisatie-adviesbedrijven

Organisatie-adviesbedrijven of advisory services werken vanuit hun ervaring, hun theoretische concepten die in de praktijk beproefd zijn, zij kunnen vergelijkingen maken met benchmarks en aansluiten op relevante trends in klantbehoefte. Begin deze eeuw kwam daar ook informatie bij over de individuele mens en diens bevlogenheid, hun drijfveren, en de onderlinge verhoudingen in teams. Ook zagen we een begin van ‘het in beeld brengen’ van organisatieculturen.

Wat is nieuw?

In het tweede decennium van deze eeuw is hard gewerkt aan het in kaart brengen van de logica van cultuur, gedrag en leiderschap.

MindShare heeft deze nieuwe kennis, dat leunt op een sterk wetenschappelijk fundament, omgezet in een set van buitengewoon scherpe psycho-sociale meetproducten en daar een verrassend effectieve dienstverlening omheen geformeerd.

De algemene eigenschap van deze set meetproducten is dat deze informatie biedt, die veel verder gaat dan karaktertypologieën of drijfveren-verhoudingen. Enkele voorbeelden:

 • Energiebronnen en energielekken bij medewerkers
 • Een samenhangend stemmingsbeeld op twaalf relevante bedrijfsaspecten
 • Veranderbereidheid in termen van ‘flow, stil verzet en actieve weerstand’
 • Duurzaamheid van de organisatie: de balans tussen korte termijn presteren en lange termijn waardecreatie
 • Het incasseringsvermogen (‘resilience’) van de organisatie: de balans tussen weerbaarheid en wendbaarheid
 • Het besturingsklimaat: inzicht in het leiderschap van en in de organisatie

Ons gevalideerde PRISMA meet- en monitoringsysteem brengt via individuele metingen snel scherpe en verfijnde inzichten op organisatie-, team- en individueel niveau in beeld.

Wat kan een organisatieadviseur hiermee?

· Het PRISMA meetinstrumentarium stelt een organisatieadviseur in staat om razendsnel een scherpe diagnose vast te stellen van de knelpunten in een bestaande bedrijfscultuur;

· Afhankelijk van het vraagstuk kan hij/zij hiermee een transformatieprogramma ontwikkelen en beschikt hij/zij over overtuigend materiaal om interventies in die organisatie voor te stellen in een samenhangend programma;

· De rapportages die onze metingen voortvloeien vormen zeer stimulerend materiaal voor de teams in de organisatie en ervaring heeft ons geleerd dat medewerkers direct in positieve energie komen en de op maat gesneden interventies gemakkelijk adopteren;

· Middels een herhaalmeting kan de organisatieadviseur zich transparant verantwoorden en succes claimen in combinatie met de relevante kritische prestatie indicatoren;

· Zo’n herhaalmeting en volgende periodieke metingen levert voortdurend (‘recurring’) vragen op voor volgende aanpassingen en interventies. De klantrelatie blijft daardoor op transparante wijze gevoed en verduurzaamt.

Wilt u ook mensgericht en data-gedreven organisatieadvieswerk leveren aan uw klanten?

Onze PRISMA producten staan u ter beschikking. Het toepassen in uw praktijk is een weg die het beste gekenmerkt kan worden als innovatie in uw dienstverlening. Wij ondersteunen u daar graag in.

Nieuwsgierig naar onze mogelijkheden? Neem contact met ons op! Wij begeleiden u naar uw eerste metingen en de vertalingen daarvan in concrete acties naar uw klanten.

Wij zijn trots op onze partners en klanten